Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlarla İşbirliği

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlarla İş Birliği

Derneğimiz;

Ulusal ve Uluslararası kuruluşlar ve organizasyonlar, bunlarla irtibatlı olan veya olmayan sivil toplum kuruluşları ile yurtiçinde ve yurt dışında faaliyet gösteren diğer kuruluşlarla dernek ilke ve amaçlarına uygun olmaları koşuluyla iş birliği yapmak,
Devletimiz, milletimiz, vatandaşlarımız, milli ve manevi değerlerimiz aleyhine kasıtlı ve zarar verici faaliyet yürüten kişi ve kuruluşlarla her platformda mücadele etmek gibi kuruluş vizyon ve misyonuna uygun alanlarda faaliyet göstermektedir.

Scroll to Top