Bağış ve İade Sözleşmesi

BAĞIŞ VE İADE SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1 – BAĞIŞLANAN:

Ünvanı : Eko Uluslararası Yardım Derneği

Adresi : Eminönü Mercan Mahallesi Çakmakcılar Yokuşu Büyük Valide Han 3. Kemer Orta Kat Oda No:6 Fatih/İstanbul

Telefon : +90 532 629 1187

1.2 – BAĞIŞÇI:

Adı Soyadı :

MADDE 2 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, Bağışçı’nın belirli bir miktarda parayı online sistem üzerinden Bağışlanan’a bağışlamasına ilişkin hüküm ve şartların belirlenmesinden ibarettir.

MADDE 3 – HÜKÜMLER

3.1 – Bağış Miktarı:

Bağış miktarı, Bağışçı tarafından Bağışlanan’ın internet sitesinde yer alan seçeneklerin seçilmesi suretiyle belirlenecektir.

3.2 – Bağış Yöntemleri:

3.2.1 Bağışçı seçtiği ödeme yöntemiyle bağış yapacaktır.

3.2.2. Bağış yöntemi çevrim içi (online) sistem üzerinden kredi kartı/banka kartı kullanılmak suretiyle veyahut banka hesapların havale/EFT/swift yöntemiyle yapılabilir.

3.2.3. Bağışçı dilediği bağış yöntemini seçebilir.

3.3 – Bağış Koşulları

3.3.1. Bağışçı, işbu Sözleşme kapsamında yapılan bağışların 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a tabi olmadığını bildiğini kabul ve beyan eder.

3.3.2. Bağışçı yapılan bağıştan cayma veya rücu hakkı olmadığını kabul ve beyan eder.

3.3.3. Bağışçı yapılan bağışın hiçbir şekilde iadesinin istenemeyeceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

MADDE 4 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, İstanbul Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

MADDE 5 – YÜRÜRLÜK

İşbu 5 (beş) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Bağışlayan’ın internet sitesi üzerinden elektronik olarak akdedilmiştir.

Scroll to Top