Tarihçe

 
Eko Uluslararası Yardım Derneği(EIAO) 09/06/2022 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur.
Dernek; 34-275-198 kütük numarası ve 3291589380 vergi numarası ile kar amacı gütmeden yurtiçinde ve yurtdışında öncelikle yardıma muhtaç bütün insanlara açlık, yoksulluk, bağımlılık, hastalıklarla (kronik ve endemik ve pandemik) mücadele etme, temel sağlık hizmetlerine erişim hizmeti sunma, her çeşit afet ve felaketlere hazırlık gibi toplumları sağlık, eğitim, üretim, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik yönden ele alan tüm temel hak ve hizmetlere erişimlerine katkısağlayacak insanı yardım ve yardım organizasyonlarında bulunmak bunun yanında iklim değişikliği ve çevre kirliliği ile mücadele organizasyonları yürütmek, kamuya yönelik bu hizmetlerin tümünün gerçekleştirilmesi için ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak amacı ile kurulmuştur. 
 
Dernek Binası Açılışı
Dernek binası 09/06/2022 tarihinde derneğin kurulumuyla birlikte “Eminönü Mercan Mahallesi Çakmakcılar Yokuşu Büyük Valide Han 3. Kemer Orta Kat Oda No:6 Fatih/İstanbul” adresinde açılmıştır. Dernek bu tarihten itibaren faaliyetlerini bu adreste yürütmektedir.
 
Scroll to Top