Sağlık Yardımları

Sağlık Yardımları

Derneğimiz;

Halk sağlığı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, endemik ve pandemik hastalıklarla mücadele, obezite ve hatalı beslenme, temizlik gibi konularda halka sunulan sağlık ve farkındalık eğitimi faaliyetlerini etkin olarak desteklemek ve kamu kuruluşları ile iş birliği yapmak,

Anne-çocuk sağlığının korunması için programlar geliştirmek, engelliler, kronik hastalar, yaşlılar ve yakınlarının sivil toplum örgütlenmelerine destek olmak ve hizmet veren kuruluşların proje ve programlarına destek vermek, iş birliği sağlamak,

Dezavantajlı bireylere yönelik sağlık hizmeti vermek üzere; fizik tedavi, rehabilitasyon, cerrahi
ve tıbbi tedavi merkezleri oluşturulması, ortez protez araç medikal malzeme üretimi ve temini, ilaç ihtiyaçlarının temini, özel ulaşım hizmetleri, evde bakım ve temizlikte teknik destek hizmetleri, iletişim-çağrı-gözetim hizmetleri, spor ve rekreasyon programları, entegre sağlık hizmetleri, manevi destek, kültürel ve sosyal faaliyetlere ulaşımda destek, meslek ve çalışma programları, yardım kampanyaları, yaşlılar için ata komşular ve ata konakları iskan programları, engelliler için ulaşım ve kamu hizmet alanlarındaki yapısal (mahalle, cadde, sokak, bina, tesis, evler) engellerin teknik çözümü gibi konularda organizasyonlar, projeler ve örnek uygulama programları geliştirmek, 

Bağımlılık ile Mücadele

Madde bağımlılıkları, kötü alışkanlıklar, nefsi zayıflıklar, sosyal bağımlılıklar, toplumdaki sosyal ve ahlaki zaaf ve hastalıklar dahil her türlü bağımlılıkla mücadele odaklı projeler ve programlar geliştirmek, yürütülen bilimsel programlara destek olmak,

Bağımlılıkla mücadele için araştırma, eğitim, tedavi, rehabilitasyon, sosyal destek ve hizmet merkezleri kuruluşu ve işletme programlarına destek vermek gibi kuruluş vizyon ve misyonuna uygun alanlarda faaliyet göstermektedir.

bağımlılıkla mücadele
Scroll to Top