Derneğe Nasıl Üye Olurum?

Bu sayfada sizlere Eko Uluslararası Yardım Derneği(EIAO)’ne nasıl üye olunur, bu konuda bilgi vereceğiz.
Öncelikle genel hükümlerden söz etmek gerekir.

İnsanlar bir amacı gerçekleştirebileceği insanlarla bir araya gelmek veya sosyalleşmek amacı ile bir derneğe üye olmak isteyebilir. Peki bir kişinin dernek üyelik süreci nasıl gerçekleşir? 

Derneğe üye olmaları Kanunla veya Mahkeme kararıyla yasaklanmamış olan ve dernek tüzüğüne göre üye olma şartlarını taşıyan kişilerin derneğin yönetim kuruluna yapacakları yazılı üyelik başvuruları, yönetim kurulunca görüşülerek en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanıp, sonucun müracaat sahibine yazı ile duyurulması zorunludur.

 

 
Yönetim kurulunca, karar defterine alınan karar ile üyeliğe kabul edilmiş bulunanlar dernek üyesi olurlar. Üyeliğe kabul kararının tarih ve sayısı ile üyenin kimlik bilgileri ve aidat ödentileri üye kayıt defterine kayıt edilir.
 
Derneğe üyelik formu için üst menüde bulunan Başvurular  sekmesindeki Derneğe Üye Ol seçeneğine tıklayabilir ya da Dernek üyelik formuna tıklayarak ilgili formu açabilirsiniz. Bu formda belirtilen şahsınıza ait bilgileri doldurarak ıslak imzalı bir şekilde derneğimizin iletişim bilgilerinde beyan edilmiş olan dernek adresine posta, kargo ve elden olmak üzere iletebilirsiniz. Derneğimizin başvuru esnasında ek evrak ve bilgi talebinde bulunma hakkı saklıdır. Ayrıca Elektronik Devlet kapsamında gerçekleştirilen kolaylıklardan biri olarak turkiye.gov.tr (e-devlet) üzerinden de dernek üyelik başvurusunda bulunabilirsiniz. E-devlet üzerinden arama yaparak “Dernek Üyelik Başvurusu” sayfasına ulaşabilirsiniz. Burada hatırlatmamız gereken önemli husus e-devlet üzerinden yapılan başvuruların elektronik imza ya da mobil imza ile gerçekleştirilebiliyor olmasıdır.
 

Dernek Üyeliğine Kabul

Dilekçeniz ile derneğe üye olmak için başvurduktan sonra dernek yönetim kurulu 30 gün içerisinde üyeliğinizin kabul edildiğine veya reddedildiğine dair bir karar alır. Eğer dernek üyeliğine kabul edilirseniz dernek tarafından üye kayıt defterine ve DERBİS (Dernekler Bilgi Sistemi)’e kayıt edilirsiniz. Üyeliğe kabul edilen kişilerin DERBİS’e 45 (kırk beş) gün içerisinde kaydedilmesi zorunludur. Ayrıca tarafınıza üyeliğe kabul edildiğinize dair yazılı bir bildirim yapılır.

 

Dernek Üyelik Başvurusunun Reddi

Derneklere yapılan üyelik başvurularını dernek yönetim kurulu kabul etmek zorunda değildir. Eğer dernek yönetim kurulu  üyeliğinizi kabul etmiyorsa başvurunuzdan itibaren 30 gün içerisinde üyeliğin kabul edilmediğine dair bir yönetim kurulu kararı alır. Ayrıca başvuru sahibine üyeliğinin kabul edilmediğine dair yazılı bir bildirim yapılır.

Scroll to Top