Kalıcı Eserler

Su kuyusu yardımları

Su Kuyuları

Yaklaşık 1.5 milyar insanın içme suyu olarak kullandığı su hijyenik değil. Kirli su; neden olduğu kolera, ishal ve tifo hastalıklarıyla her gün yaklaşık 1500 çocuğun hayatını çalıyor. Kuraklık, salgın hastalıklar ve suya ulaşım güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor.

Kuraklık, kıtlık, yokluk, hızlı nüfus artışı ve kirlilik içilebilir temiz su kaynaklarını yok ediyor. Milyonlarca insan sağlıklı suya sahip olamadığı için her geçen gün dünyamızda kitlesel hastalıklar artıyor. Temiz su kaynaklarının azalmaması için ciddi ve uygulanabilir önlemler alınması gerekiyor. İnsanların karşı karşıya olduğu tehlikeler tükenen su kaynakları ile her geçen gün çoğalıyor. Afrika ve Asya bölgesi başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde insanlar günlük su ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyorlar. Ancak bulabildikleri kirli ve çamurlu sularla su ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Eko International Aid Organization olarak kurak topraklarda su kuyusu projelerimizle insanlarımıza umut oluyoruz. 

Yetimhaneler

Dünyada çeşitli nedenlerle yetim kalmış milyonlarca çocuk var. Uluslararası verilere göre her yıl milyonlarca çocuk çeşitli nedenlerle kaçırılıyor. Organ mafyaları, insan tacirleri, fuhuş mafyaları çocukları maddi emelleri için acımasızca kullanıyor. Hayata bir çok eksi ile başlayan bu çocuklar ya satılıyor ya da misyonerlik faaliyetleri için kullanılıyor. Bu çocuklarımız için yetimhane yapılması hayati önem taşıyor. Onların eksiklerinin giderilmesi, hayata hazırlanmaları için faaliyetlerde bulunuyor, onlara umut ışığı oluyoruz.

Yetimhane
Sağlık Yardımları

Sağlık Ocakları - Hastaneler

Siyasi istikrarsızlıklarla beraberinde gelen çatışmalar, salgın hastalıklar ve kuraklık gibi çeşitli sorunlarla mücadele eden ülkelerde sağlık hizmetleri önemli bir yer tutuyor. Sağlık alanında tıbbi cihazların yetersizliği, sağlık personelinin eksikliği, maddi imkansızlıklar ve steril olmayan çalışma alanları insanların hayatını olumsuz etkiliyor. Dünyada sağlık hizmetinden yoksun milyonlarca insan mevcut. Bu bölgelerde sağlık hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için kurduğumuz, tıbbi yeterliliğe sahip sağlık ocakları ve hastaneler ile insanları hayata bağlıyoruz.

Eğitim Kurumları ve Kültür Merkezleri

Maddi yetersizlikler, çatışma ortamları, bina yetersizliği, siyasi baskılar, misyoner faaliyetler gibi nedenlerle birçok ülkede insanlar eğitimden yoksun bırakılmaktadır. İnsanların ve özellikle çocukların eğitilmesi, geleceğe hazırlanması, ülkelerine ve ailelerine faydalı bir birey olarak yetişmeleri için dünyada ihtiyaç bulunan bölgelerde eğitim kurumları ve kültür merkezleri kuruyoruz. Bu bölgelerdeki insanların yetişmesi ve dünyaya adapte olması için gönüllülerimizle birlikte faaliyetlerde bulunuyoruz.

Eğitim Desteği
Scroll to Top