İnsani Yardım ve Yardım Organizasyonları

İnsani Yardım ve Yardım Organizasyonları

Derneğimiz; 

İnsani yardım gerektiren bütün durumları ve bu durumlara karşılık gelen yardımların usul, çeşit, miktar, öncelik, toplama, ulaştırma, lojistik bakımından değerlendirip strateji ve metotlarını belirleyerek sürdürülebilir insani yardım standartları ve programları geliştirmek,

Ülkemiz ve komşu ülkeler halkları öncelikli olmak üzere, Dünya’daki halkların yardıma muhtaçlık ve ulaşamama ölçülerine göre öncelikler belirleyerek etkin, yeterli ve sürdürülebilir insani yardım organizasyonları planlamak ve yürütmek,

Kurtarma, iletişim, sağlık, barınma, güvenlik ve korunma, temiz su ve gıda, giyim, enerji, ulaşım, eğitim, üretim, sosyal, kültürel, ekonomi, çevre, kalkınma konularında yardımları ve organizasyonları geliştirmek,

İnsani yardım ve yardım organizasyonlarının ulusal ve uluslararası ölçekte entegrasyonu, kurumlaşması için çalışmak,

İnsani yardım
İnsani Yardım ve Yardım Organizasyonları

Açlık ile Mücadele Etmek

Dünya’da açlık sebepleri ve bunların önlenmesi için sosyal ve bilimsel çalışmalar yapmak, örnek ve sürdürülebilir kademeli projeler ve organizasyonlar geliştirmek,

Açlık riski olan gruplara öncelik vererek acil olarak temiz suya, gıdaya ulaşmalarını sağlayacak program ve tesisler kurmak, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,

Sürekli açlık riski bulunan gruplara temiz su temini, temel tarım ve hayvancılık faaliyetleri ve gıda maddelerinin üretimi, depolanması, dağıtımı için ulaşabilecekleri yakınlıkta sürdürebilir tesisler ve programlar kurmak,

Açlık riski bulunan bireyler veya küçük gruplar için mahallindeki ilgili kuruluşlara yardımcı olmak ve iş birliği yapmak,


Yoksulluk ile Mücadele Etmek

Dünya’da yoksulluk sınırı altında yaşayan toplulukların yoksulluk sebeplerinin önlenmesi için sosyal ve bilimsel çalışmalar yapmak, örnek ve sürdürülebilir kademeli projeler ve organizasyonlar geliştirmek,

Yoksulluk riski fazla olan topluluklara acil olarak ulaşabilecekleri yardım organizasyon programları geliştirmek, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,

Yoksulların geçici barınma, sağlık, güvenlik, hak savunuculuk, eğitim hizmetlerine ücretsiz ve kolay ulaşımı için sürdürülebilir programlar geliştirmek,

Yoksulların istihdamı, üretim araçlarına ulaşımı, üretim verimliliği, üretim ürünlerinin değerlendirilmesi, girişimcilik, beceri ve meslek eğitimleri gibi konulara ek olarak çalışan yoksullara sosyal hizmet, sosyal destek, çalışma risklerinin yönetimi gibi konularda da ulusal planlar, projeler ve etkin programlar geliştirmek,

Yoksul bireyler veya küçük gruplar için mahallindeki ilgili kuruluşlara yardımcı olmak ve iş birliği yapmak gibi kuruluş vizyon ve misyonuna uygun alanlarda faaliyet göstermektedir.

İnsani Yardım ve Yardım Organizasyonları
Scroll to Top