HAKKIMIZDA

Hakkımızda

Derneğin Adı: “Eko Uluslararası Yardım Derneği” dir.

Derneğin Kısa Adı: ‘’ EIAO’’ olarak kullanır. Derneğin merkezi İstanbul’dur

Dernek, kar amacı gütmeden yurtiçinde ve yurtdışında öncelikle yardıma muhtaç bütün insanlara açlık, yoksulluk, bağımlılık, hastalıklarla (kronik ve endemik ve pandemik) mücadele etme, temel sağlık hizmetlerine erişim hizmeti sunma, her çeşit afet ve felaketlere hazırlık gibi toplumları sağlık, eğitim, üretim, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik yönden ele alan tüm temel hak ve hizmetlere erişimlerine katkı sağlayacak insanı yardım ve yardım organizasyonlarında bulunmak bunun yanında iklim değişikliği ve çevre kirliliği ile mücadele organizasyonları yürütmek, kamuya yönelik bu hizmetlerin tümünün gerçekleştirilmesi için ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak amacı ile kurulmuştur.

Scroll to Top