Eğitim Destekleri ve Kültür-Sanat Faaliyetleri

Nurettin Fırat

Eğitim Destekleri ve Kültür-Sanat Faaliyetleri

Derneğimiz;

Bireylerin okuryazarlık seviyesinden itibaren her seviyede eğitim alabilmeleri, yarım kalan eğitimlerini tamamlayabilmeleri, eğitime her yerden ulaşabilmeleri, kendi dillerinde eğitim alabilmeleri, milli, açık ve yaygın interaktif eğitim yazılımlarına ulaşabilmeleri konularında programlar ve projeler geliştirmek, mevcut programlara destek olmak, yerel eğitim kuruluşlarına destek olmak,

Devlet okullarının ihtiyaçlarının giderilmesi için etkin destek sağlamak, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs imkânı, yüksek okul eğitimi öğrencilerine ise konut, eşya, sosyal destek programları yürütmek,

Halk eğitimleri kapsamında aile ve ev ekonomisi, beceri geliştirme ve el sanatları, otantik ürün üretim, kültür ve sanat, esnafa yönelik ve mesleki, iş gücü nitelik ve verimliliğinin artırılması, girişimcilik ve e-ticaret, sivil toplum örgütleri idari ve hizmet konularında ayrıca hastalara, yaşlılara, engelli aile ve yakınlarına , kronik hastalara, fiziksel ve zihinsel engellilere, göçmen-sığınmacılara yönelik eğitim programları organize etmek, alt yapılarını oluşturmak ve ilgili kuruluşlara destek vermek, 

Eğitim Destekleri

 

Çocuklar ve gençler için yaz okulları, yerel kütüphaneler ve kitaplıklar, interaktif eğitim üniteleri ve bu sistemlerin internet iletişim altyapılarını organize etmek, sürdürülebilirliği için çalışmak ve ilgili yapılara destek vermek,

Bilimsel ve sosyal toplantı, kongre, sempozyum ve konferanslar düzenlemek ve katılmak, 

Derneğin bütün projeleri ve programlarının eğitim organizasyonlarını yürütmek, bu kapsamda proje ve program eğitim merkezleri, meslek ve beceri geliştirme merkez ve okulları, ön lisans, lisans, yüksek lisans eğitim programları, enstitü, akademi, üniversite yatırım ve işletme organizasyonları gerçekleştirmek, ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak,

kültür-sanat faaliyetleri

Kültür ve sanat kapsamında dernek amaç ve faaliyetlerine uygun olduğuna karar verilen kültürel faaliyetleri desteklemek, 

Kültürlerarası iletişimi ve karşılıklı ilişkileri geliştirici faaliyetler organize etmek, ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak ve destek olmak gibi kuruluş vizyon ve misyonuna uygun alanlarda faaliyet göstermektedir.

Bağışlarınızla destek olun.

Faaliyetlerimizi sosyal medyada takip edin.

Scroll to Top