Afet ve Felaket Yardımları

Afet ve Felaket Yardımları

Afet ve Felaket Yardımları

Afet ve Felaket Yardımları

Derneğimiz;

Yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek her türlü afet ve felakete hazırlık için bölgesel, ülke ve kıta ölçeğinde hazırlık, kurtarma ve müdahale, yardım ve destek, lojistik ve depolama, üretim ve tedarik konularında entegre daimî örgütlenmeler geliştirmek, planlı eğitimler, tatbikatlar, teknik hazırlıklar yürütmek,

Afet ve felaketlerde acil ve öncelikli olarak ihtiyaç duyulacak bilumum emtianın orta ve büyük ölçekli üretimi, depolanması, lojistik ve nakliyesi için öncelikle az gelişmiş ve yüksek risk grubundaki bölgelerde yatırımlar yapmak, bu konularda sürdürülebilir işletmeler geliştirmek ve desteklemek,

Zorunlu hallerde müdahale, barınma ve geçici süreli yaşam faaliyetlerini sürdürmek için modern ve tam teşekküllü mobil, modüler kamplar ve yerleşkeler planlamak, organize etmek, bu yerleşkelerin teknik işletmelerini desteklemek, 

Afet-felaketzedelere bilumum yardım emtialarının ve hizmetlerin yeterli, düzenli ve sürdürülebilir şekilde ulaştırılması için üretim, depolama, lojistik, dağıtım, denetim, kontrol, gözetim organizasyonları geliştirmek ve desteklemek,

Göçmen ve sığınmacılar ile ilgili zorunlu ve acil öncelikli sorunların kalıcı çözümleri için İnsan haklarına ve ensar kültürümüze uygun olarak çalışmak, özellikle istihdam, eğitim, barınma, sosyal, kültürel, manevi destek, hukuk desteği, sağlık hizmetleri, sosyal güvenlik, özel grupların (yetim, dul, çocuk) korunması konularında etkin yardımlaşma ve yardım organizasyonları proje ve programlarını geliştirmek, yürütmek,

Afet ve felaketzedelerin normal yaşam koşullarına kısa sürede dönüşü için ihtiyaç duyulacak altyapı, üstyapı işleri, yerleşkelerin kurulması, güvenlik, sağlık, eğitim, yönetim, üretim, hizmet, ticaret ve diğer gerekli imkanlarının tesisi ve tahsisi için organizasyonlar geliştirmek ve bu organizasyonları desteklemek gibi kuruluş vizyon ve misyonuna uygun alanlarda faaliyet göstermektedir.

Bağışlarınızla destek olun.

Faaliyetlerimizi sosyal medyada takip edin.

afet ve felaket
Scroll to Top